ISO 9001:2015

Nieuwe norm: ISO 9001:2015

Quality Vision heeft het kwaliteitsmanagementsysteem van de Stichting Certificering MKB aangepast naar de laatste norm: ISO 9001:2015. De deelnemende bedrijven van de stichting worden binnenkort ook op deze norm geaudit.

Stakeholder analyse

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude norm zijn o.a. de context (omgeving) van de organisatie en de risicoanalyse. Dit uit zich in het periodiek uitvoeren van een stakeholderanalyse  en een risicoanalyse op alle bedrijfsprocessen.

verbetermanagement