Samenwerking met Kwaliteit en ICT BV

Nieuwe partner

Informatiebeveiligingdoejezo, de handelsnaam van Kwaliteit en ICT BV, is de nieuwe partner van de Stichting Certificering MKB . Daarmee werkt Quality Vision uiteraard nauw mee samen. Het is de bedoeling dat de deelnemers van de stichting een aanbod krijgen van Informatiebeveiligingdoejezo dat lijkt op het ISO 9001 abonnement van de stichting. Het belangrijkste verschil is dat de bedrijven zelf een contract moeten afsluiten met een bureau voor de certificering. Dat kan via een geaccrediteerd bureau (door RVA – Raad Voor Accreditatie) of door een bureau dat een verklaring (TPM – Third Party Memerandum) afgeeft dat de organisatie voldoet aan ISO 27001.

Partner ISO 27001

Regel uw informatiebeveiliging

Steeds meer organisaties eisen van hun ICT – leveranciers dat ze in het bezit zijn van een certificaat ISO 27001. Een ISO 27001 certificaat halen is voor geen enkele organisatie eenvoudig. Hiervoor moet een Information Security Management System (ISMS) ingericht worden en u moet voldoen aan 114 beheersmaatregelen (eisen) uit de bijlage van de ISO 27001. Dit kost een doorlooptijd van minimaal zes maanden en inzet van diverse medewerkers uit de organisatie. Grotere ICT – dienstverleners beschikken over de middelen om adviseurs in te huren, waardoor het risico kleiner wordt dat de organisatie verdwaalt in het donkere bos dat ISO 27001 heet. Om ervoor te zorgen dat kleinere bedrijven efficiënt en kostenbewust een ISO 27001 certificaat kunnen behalen heeft Informatiebeveiligingdoejezo het ISO 27001 Abonnement ontwikkeld.