Samenwerking met Kwaliteit en ICT BV

Nieuwe partner

Informatiebeveiligingdoejezo, de handelsnaam van Kwaliteit en ICT BV, is de nieuwe partner van de Stichting Certificering MKB . Daarmee werkt Quality Vision uiteraard nauw mee samen. Het is de bedoeling dat de deelnemers van de stichting een aanbod krijgen van Informatiebeveiligingdoejezo dat lijkt op het ISO 9001 abonnement van de stichting. Het belangrijkste verschil is dat de bedrijven zelf een contract moeten afsluiten met een bureau voor de certificering. Dat kan via een geaccrediteerd bureau (door RVA – Raad Voor Accreditatie) of door een bureau dat een verklaring (TPM – Third Party Memerandum) afgeeft dat de organisatie voldoet aan ISO 27001.

Partner ISO 27001

Regel uw informatiebeveiliging

Steeds meer organisaties eisen van hun ICT – leveranciers dat ze in het bezit zijn van een certificaat ISO 27001. Een ISO 27001 certificaat halen is voor geen enkele organisatie eenvoudig. Hiervoor moet een Information Security Management System (ISMS) ingericht worden en u moet voldoen aan 114 beheersmaatregelen (eisen) uit de bijlage van de ISO 27001. Dit kost een doorlooptijd van minimaal zes maanden en inzet van diverse medewerkers uit de organisatie. Grotere ICT – dienstverleners beschikken over de middelen om adviseurs in te huren, waardoor het risico kleiner wordt dat de organisatie verdwaalt in het donkere bos dat ISO 27001 heet. Om ervoor te zorgen dat kleinere bedrijven efficiënt en kostenbewust een ISO 27001 certificaat kunnen behalen heeft Informatiebeveiligingdoejezo het ISO 27001 Abonnement ontwikkeld.

ISO 9001:2015

Nieuwe norm: ISO 9001:2015

Quality Vision heeft het kwaliteitsmanagementsysteem van de Stichting Certificering MKB aangepast naar de laatste norm: ISO 9001:2015. De deelnemende bedrijven van de stichting worden binnenkort ook op deze norm geaudit.

Stakeholder analyse

De belangrijkste wijzigingen ten opzichte van de oude norm zijn o.a. de context (omgeving) van de organisatie en de risicoanalyse. Dit uit zich in het periodiek uitvoeren van een stakeholderanalyse  en een risicoanalyse op alle bedrijfsprocessen.

verbetermanagement

 

Website Quality Vision is aangepast

Website Quality Vision aangepast

Vanaf vandaag is de website van Quality Vision totaal vernieuwd. Nieuwe mogelijkheden op de website zijn de volgende:

  • het is mogelijkheid om direct op nieuwsberichten van Quality Vision te reageren
  • het onderhoud is dusdanig vereenvoudigd dat wij dat vanaf nu zelf Website Quality Vision aangepastkunnen (besparing)
  • de site is snel aan te passen, zowel de content als de layout en het ontwerp
  • het is nu ook mogelijk om te chatten met ons
  • of de site goed vindbaar is (SEO) is direct te controleren en aan te passen
  • dit laatste moet nog gebeuren

 

Laat een reactie achter wat je van de website vindt en je zal altijd een reactie van ons krijgen.

Website Quality Vision wordt vernieuwd

Website Quality Vision vernieuwd

Website Quality Vision wordt vernieuwd. Momenteel wordt er hard gewerkt om de website actie te krijgen. Om het technisch beheer en het content management te vereenvoudigen zijn wij overgestapt op WordPress.

Website Quality Vision

Ook nieuw is het werken met blogs, berichten of nieuws en reacties daarop. Laat weten of je de website goed vindt, wat beter kan of wat helemaal fout is 🙁

Het doel van onze website is 2-ledig. Ten eerste willen wij onze website informatief houden en ten tweede willen we nieuwe klanten via de website binnenhalen.

We zijn overgestapt op WordPress omdat het beheer van de website zo eenvoudig door ons zelf gedaan kan worden. Ook de vindbaarheid (SEO) van de site kunnen we zo zelf verbeteren door het gebruik van Plugins, zoals Google Analytics en SEO Yoast.