Quality Vision levert de volgende diensten:

 

Gecertificeerd!

Quality Scan

Deze scan zorgt voor een snelle indicatie van het kwaliteitsniveau van de bedrijfsprocessen. Het resultaat is een goede indicatie van de benodigde inspanning in uren die benodigd is om de bedrijfsprocessen op het niveau van de ISO 9001 norm te krijgen. Indien gewenst kan hierbij meteen een offerte worden uitgebracht. Deze dienst is een meestal een voorwaarde om de hieronder genoemde diensten uit te kunnen voeren.

Implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt in samenwerking met de klant opgebouwd. Quality Vision levert voorgestelde procedures aan bij de klant, die op haar beurt deze aanvult of wijzigt. Deze aanpassingen worden door Quality Vision beoordeeld en ter definitieve goedkeuring voorgelegd. Eventuele wijzigingen die na invoering van de procedures worden doorgevoerd, moeten ook beoordeeld worden door Quality Vision. Nadat alle procedures geïmplementeerd zijn zal Quality Vision een interne audit uitvoeren om te zien in hoeverre alle medewerkers in het bedrijf op de hoogte zijn van de procedures en deze op een juiste wijze uitvoeren.

Begeleiding van de certificering

Nadat de interne audit uitgevoerd is en alle noodzakelijke of gewenste verbeteringen doorgevoerd zijn zal Quality Vision akkoord geven om de certificering uit te laten voeren. Tijdens de certificering zal een medewerker van Quality Vision aanwezig zijn om eventuele kleine verbeteringen direct door te voeren. Hierdoor kan Quality Vision ook garanderen dat de certificering een positief verloop zal hebben.

Training Interne Auditor

Indien gewenst zal Quality Vision een of meerdere medewerkers van een bedrijf opleiden om als interne auditor op te treden.

Onderhoud kwaliteitsmanagementsysteem

Voor het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem zal Quality Vision jaarlijks 1 of meerdere audits uitvoeren bij haar klanten. De resultaten van deze audits zullen in een auditreport worden aangeleverd. Bij veel tekortkomingen kan een extra audit worden uitgevoerd voordat het certificerende bureau haar jaarlijkse externe audit uit komt voeren ter behoud van het ISO 9001 certificaat.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888