Implementatie van het kwaliteitsmanagementsysteem

 

Proces Management

Het kwaliteitsmanagementsysteem wordt in samenwerking met de klant opgebouwd. Quality Vision levert voorgestelde procedures aan bij de klant, die op haar beurt deze aanvult of wijzigt. Deze aanpassingen worden door Quality Vision beoordeeld en ter definitieve goedkeuring voorgelegd. Hierna volgt de implementatie van deze procedures. Eventuele wijzigingen die na invoering van de procedures worden doorgevoerd, moeten ook beoordeeld worden door Quality Vision. Nadat alle procedures geïmplementeerd zijn zal Quality Vision een interne audit uitvoeren om te zien in hoeverre alle medewerkers in het bedrijf op de hoogte zijn van de procedures en deze op een juiste wijze uitvoeren.

De implementatie is het moeilijkste onderdeel voor de klant. Nu moet er een vertaalslag gemaakt worden naar de dagelijkse praktijk. Dit heeft vaak meer voeten in de aarde dan men vooraf inschat. Medewerkers zijn vaak gewend om op een bepaalde manier te werken en vaak wordt hierbij vergeten om relevante informatie vast te leggen (kwaliteitsregistraties).

De kwaliteitsregistraties worden beoordeeld door interne en externe audits. De uitkomsten hiervan worden verwerkt in het verbetermanagement.

Voor het daadwerkelijke praktijk toetsingsonderzoek door de certificerende instantie zal deze het geïmplementeerde kwaliteitsmanagementsysteem (documentatie) onderzoeken.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888