Interne Auditor Training

Indien gewenst zal Quality Vision een of meerdere medewerkers van een bedrijf opleiden om als interne auditor op te treden.

Een interne audit is een onderzoek dat, met een systematische en gedisciplineerde aanpak, wordt uitgevoerd naar het goed en betrouwbaar functioneren van de interne organisatie door auditors die in dienst zijn van die organisatie.interne auditor

Om goed te kunnen functioneren in de organisatie dient de auditor voldoende gezag te hebben. De interne audit dient daarom rechtstreeks onder de verantwoordelijkheid van de hoogste leiding van de organisatie te vallen. De hoogste leiding communiceert dat alle aanwijzingen van de auditor door iedereen binnen de organisatie dienen te worden opgevolgd.

Wanneer interne audits effectief en efficiënt worden uitgevoerd, ontstaat er inzicht in het functioneren van de bedrijfsvoering. Het uitvoeren van een audit is dus meer dan het afvinken van een checklist, het moet bruikbare informatie opleveren. Het is daarom van groot belang dat iedereen binnen een organisatie weet wat er speelt bij een audit. Het bezoek van een auditor aan de organisatie mag de medewerkers niet verrassen. Dan is het namelijk geen audit meer maar een controle of inspectie. Alle medewerkers dienen kennis te hebben van het doel van de audit en alle bijbehorende procedures. Een goede en heldere communicatie is hierbij een vereiste.

Om goede richtlijnen te kunnen bieden voor de auditor stelt een organisatie een gedragscode op waarin alle interne normen en waarden worden besproken. Dit zijn de afspraken waaraan alle medewerkers binnen de organisatie zich dienen te houden. Meestal hebben deze gedragscodes een verband met de bedrijfscultuur van de organisatie.

De auditor rapporteert zijn bevindingen aan degene die verantwoordelijk is voor de gecontroleerde cijfers of het gecontroleerde proces. Na het uitbrengen van de rapportage volgt de follow-up van de auditresultaten. De bevindingen uit het rapport worden besproken met de verantwoordelijken en met de uitvoerende werknemers om op basis daarvan actie te kunnen ondernemen.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888