Interne audits

Voor het onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem zal Quality Vision jaarlijks 1 of meerdere interne audits uitvoeren bij haar klanten. De resultaten Interne Auditsvan deze audits zullen in een auditreport worden aangeleverd. Bij veel tekortkomingen kan een extra audit worden uitgevoerd voordat het certificerende bureau haar jaarlijkse externe audit uit komt voeren ter behoud van het ISO 9001 certificaat.

Een interne audit is een systematisch en onafhankelijk onderzoek om te verifiëren of de activiteiten volgens de beschreven procedures worden uitgevoerd.

De auditor houdt vooruitlopend op de interviews een documentstudie van de onderwerpen waarop de audit betrekking heeft. De onderwerpen hebben betrekking op het kwaliteitssysteem (handboeken) en/of afdeling en/of proces en/of systeem, Dit is enerzijds om actuele kennis van het kwaliteitssysteem paraat te hebben en anderzijds om vast te stellen of het kwaliteitssysteem gebreken vertoont. De documentatie wordt onderzocht om vast te stellen of deze in overeenstemming met het formele kwaliteitssysteem is ingericht. Er wordt tevens onderzocht of de procedures van het kwaliteitssysteem worden nageleefd en er wordt onderzocht of de processen aantoonbaar beheerst worden.

Door middel van interviews wordt ter plaatse onderzocht in hoeverre volgens het kwaliteitssysteem wordt gewerkt. De auditor houdt een inleidend gesprek met de auditee over de onderwerpen die onderzocht worden. Bij de uitvoering van de interne audit worden de eerste bevindingen vastgelegd.

 

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888