Waarom ISO 9001?

Industriële, commerciële en overheidsorganisaties leveren producten en diensten die bedoeld zijn om behoeften en eisen van klanten te bevredigen. Toenemende wereldwijde concurrentie heeft geleid tot steeds hogere verwachtingen van de klant over kwaliteit. Om concurrerend te kunnen zijn en tevens goede economische prestaties te kunnen blijven leveren, moeten organisaties van steeds doelmatiger en doeltreffender systemen gebruik maken.
In deze tijd van herstel is de klant prijsbewuster, kritischer, heeft meer kennis van zaken en eist steeds meer kwaliteit. Om hier op in te spelen dient de klant centraal te staan. De druk vanuit de markt maakt dan ook dat steeds meer bedrijven gaan werken aan kwaliteitsborging. In de huidige situatie is het beschikken over een ISO 9001 certificaat de oplossing en tevens een strategisch middel om de concurrentieslag te winnen.

ISO 9001

Wat levert ISO 9001 certificering u op?

• Sneller vinden van de juiste informatie (contracten, offertes, documenten, resultaten, klachten, etc.) door standaardisatie en documentbeheer levert uw organisatie jaarlijks 10% besparing op
• Tijdig constateren van problemen voorkomt hoge kosten
• Concurrentievoordeel en instrument voor marketing en verkoop
• Kennis over ontevreden klanten levert informatie op voor verbetering van uw bedrijfsprocessen
• Georganiseerd en zorgvuldig samenwerken

Vooroordelen ISO 9001

 • Invoering leidt vaak tot frustratieISO 9001
 • Kwaliteit is bureaucratie en dikke boeken
 • Kwaliteitssystemen zijn keurslijven
 • Andermans systeem kopiëren kan best
 • Alles moet tot in detail beschreven zijn
 • Maken systeem duurt lang en kost veel
 • Er komt een cultuur van controleren
 • Het is maar een modeverschijnsel

Nut van ISO 9001 ?

 • ISO 9001Standaardisatie
 • Beheersbare processen (meetbaar, dus tijdig ingrijpen)
 • Efficiënte en effectieve processen
 • Voorspelbare uitvoer kwaliteit
 • Aantoonbare continue verbetering
 • Verantwoordelijkheden-bevoegdheden duidelijk voor iedereen
 • Korte inwerktijden door duidelijkheid
 • Tijdig vinden van problemen voorkomt hoge kosten
 • Certificering internationale eis ((semi)overheid, grotere bedrijven, etc.)
 • Instrument voor marketing en verkoop (concurrentievoordeel)
 • 1e mijlpaal naar integrale kwaliteitszorg
 • Klanttevredenheid meting

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888