Eerste onderdeel: CONTEXT EN MANAGEMENT

management

Activiteit 1 : Algemene uren
Het doel van deze activiteit is het verantwoorden van al die zaken die noodzakelijk zijn om de “productieve” activiteiten ongestoord te kunnen uitvoeren zoals vergadering, rapportage, urenregistratie en algemene werkzaamheden.

Activiteit 2: Opstarten invoering kwaliteitsmanagement systeem
Het doel van deze activiteit is het opstarten van het project. Het plan certificatietraject wordt vervaardigd en dient te zijn geldig verklaard, dossiers dienen te zijn ingericht en een registratie planning dient te zijn opgezet voor het bewaken van de gerealiseerde uren.

Activiteit 3: Klantenbehoefte en –eisen (contracten)
Het doel van deze activiteit is het huidige systeem van contractbeoordeling op een dusdanige wijze aan te passen dat het voldoet aan de gestelde eisen.

Activiteit 4: Kwaliteitsbeleid
Het doel van deze activiteit is het kwaliteitsbeleid vast te stellen en uit te werken.

Activiteit 5: Kwaliteitsdoelstellingen en planning
Het doel van deze activiteit is de kwaliteitsdoelstellingen te bepalen en in te plannen.

Activiteit 6: Kwaliteitsmanagement systeem
Het doel van deze activiteit is het opstellen van alle verplichte en noodzakelijk geachte procedures en het beschrijven van de bedrijfsprocessen vanaf een aanvraag van de klant tot en met het verlenen van nazorg op de verleende diensten. Het betreft eveneens het opzetten van de structuur van het kwaliteitsmanagement systeem.

Activiteit 7: Documentenbeheer en gegevensbeheer
Het doel van deze activiteit is het opzetten van een documentatiesysteem, zodanig dat juiste en correcte gegevens altijd op de juiste plaats en bij de juiste personen aanwezig zijn. Het betreft eveneens het opzetten van projectdossiers en/of beheerdossiers.

Activiteit 8: Directiebeoordeling
Het doel van deze activiteit is de procesbeschrijving van de directiebeoordeling in het kwaliteitsmanagement systeem op te nemen. De procedure dient om de effectiviteit van het kwaliteitsmanagement systeem te beoordelen door het management. Deze beoordeling dient minimaal 1 keer per jaar plaats te vinden.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888