Ondersteuning (Mensen, middelen en documentatie)

De ondersteuning van de bedrijfsvoering wordt gevormd door mensen, middelen en documentatie.

Mensen

Uiteraard kan geen enkel bedrijf werken zonder mensen. Deze vormen het belangrijkste onderdeel van de bedrijfsvoering. Hierbij moet aan de volgende zaken aandacht besteed worden:ondersteuning

  • vakbekwaamheid
  • ervaring
  • training
  • houding
  • cultuur
  • (kwaliteits) bewustzijn
  • communicatie
  • inzet
  • juiste persoon op juiste plaats

Hiervoor moet het bedrijfsbeleid een onderdeel personeelsbeleid hebben. Hierin staat hoe er omgegaan wordt met o.a. werving & selectie, doorgroeimogelijkheden, salariëring, functiebeschrijvingen, evaluatiegesprekken en dergelijke.

Middelen

Voor de uitvoering van de werkzaamheden zijn diverse middelen nodig. Denk hierbij aan huisvesting, ICT, kantoormeubilair, etc. Maar bovenal de middelen die direct nodig zijn voor de dienstverlening aan de klant. Audits

Denk hierbij o.a. aan ICT-middelen die aan klanten geleverd worden. Met of zonder toegevoegde waarde (added value) door zelf ontwikkelde hard- en/of software.

Om deze middelen te verwerven hebben de bedrijven leveranciers nodig. De kwaliteit van de middelen hangt nauw samen met de kwaliteit die de leveracier biedt. Denk hierbij niet alleen aan de kwaliteit van de goederen, maar ook aan de juiste en tijdige leveringen, facturatie, after sales en klantenservice.

Documentatie

De documentatie bestaat uit de documentatie van het KMS zelf: Handboek Kwaliteitszorg (wat is er geregeld?), Handboek Procedures (hoe is dat geregeld?) en Werkhandboeken (uitvoering: instructies en protocollen).

De documentatie is op een identieke wijze opgezet en wordt op een vaste plaats opgeslagen. Deze plaats kan zijn een fysieke (kast), electronische documenten (pc) of in een geïntegreerde applicatie. Er wordt aandacht besteed aan de beheerste wijze waarop omgegaan wordt met wijzigingen in de documentatie (versiebeheer en archivering).

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl   of bel naar:   0318 843083 / 06 4141 1888