Proces Management

Derde onderdeel: PROCES MANAGEMENT (ISO 7: Realiseren van het product/verlenen van dienst)

procesmanagementActiviteit 10: Ontwerpbeheersing
Het doel van deze activiteit van het proces management is het vaststellen welke processen als regelkring moeten verlopen (van klanteis t/m klantentevredenheid). De procedure inkoop, beoordeling leveranciers en contractbeoordeling maken hier eveneens onderdeel vanuit.

Activiteit 11: Inkoop
Het doel van deze activiteit van het proces management is ervoor te zorgen dat de ingekochte producten en/of diensten, die van directe invloed zijn op de kwaliteit, aan de gestelde eisen voldoen.

Activiteit 12: Levering van diensten
Het doel van deze activiteit is om ervoor te zorgen dat vooral het gehele proces zodanig wordt bijgesteld dat het aan de gestelde eisen voldoet.

Activiteit 13: Beheersen van diensten met afwijkingen
Het doel van deze activiteit is het bepalen van de manier waarop problemen van de klant worden gesignaleerd en worden opgelost.