Derde onderdeel: PROCES MANAGEMENT (ISO 7: Realiseren van het product/verlenen van dienst)

procesmanagementActiviteit 10: Ontwerpbeheersing
Het doel van deze activiteit van het proces management is het vaststellen welke processen als regelkring moeten verlopen (van klanteis t/m klantentevredenheid). De procedure inkoop, beoordeling leveranciers en contractbeoordeling maken hier eveneens onderdeel vanuit.

Activiteit 11: Inkoop
Het doel van deze activiteit van het proces management is ervoor te zorgen dat de ingekochte producten en/of diensten, die van directe invloed zijn op de kwaliteit, aan de gestelde eisen voldoen.

Activiteit 12: Levering van diensten
Het doel van deze activiteit is om ervoor te zorgen dat vooral het gehele proces zodanig wordt bijgesteld dat het aan de gestelde eisen voldoet.

Activiteit 13: Beheersen van diensten met afwijkingen
Het doel van deze activiteit is het bepalen van de manier waarop problemen van de klant worden gesignaleerd en worden opgelost.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888