Quality Scan

Deze quality scan zorgt voor een snelle indicatie van het kwaliteitsniveau van de bedrijfsprocessen. Het resultaat is een goede indicatie van de benodigde inspanning in uren die benodigd is om de bedrijfsprocessen op het niveau van de ISO 9001 norm te krijgen. Indien gewenst kan hierbij meteen een offerte worden uitgebracht.

De quality scan wordt uitgevoerd aan de hand van een vragenlijst en bestaat uit een interview met een of meerdere wedewerkers van uw bedrijf die voldoende inzicht hebben in de betreffende bedrijfsprocessen. Ook wordt indien nodig gekeken naar aanwezige (kwaliteit)registraties. De duur van een scan is afhankelijk van de bedrijfsgrootte en de complexiteit van de dienstverlening. Uitgaande van een klein MKB-bedrijf met ca. 5 medewerkers hebben we daar 1,5 tot 2,5 uur voor nodig.

De uitkomsten van de scan zetten we om in een score die we vergelijken met onze ervaringscijfers. Hieruit komt een verslag met een indicatie van het aantal uren dat nodig is om een ISO 9001 certificaat te behalen. Zie hiervoor onderstaand voorbeeld.

quality scan

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888