Vierde onderdeel: VERBETERMANAGEMENT (ISO 8: Meting, analyse en verbetering)

Activiteit 14: Vaststelling van het verbeterprocesverbetermanagement
Het doel van deze activiteit van verbetermanagement is het vaststellen en beschrijven van het verbeterproces. Het betreft o.a. een procedure voor preventieve maatregelen, corrigerende maatregelen en maatregelen ter verbetering. De procedure vormt met enkele andere procedures de motor van de organisatie.

Activiteit 15: Interne audit
Het doel van deze activiteit is een procedure van de interne audit te beschrijven en in het kwaliteitsmanagement systeem op te nemen. De audits worden uitgevoerd om tekortkomingen in het kwaliteitsmanagement systeem op te sporen en verbeteringen te initiëren.

Activiteit 16: Beheersing afwijkingen
Het doel van deze activiteit is een procedure van preventieve maatregelen en corrigerende maatregelen te beschrijven. Het verbeterproces dient te worden beoordeeld op doelmatigheid (efficiency) en doeltreffendheid (effectiviteit). Er dient geleerd te worden van gemaakte fouten, zodat ze in de toekomst niet nog een keer kunnen voorkomen. De afwijkingen worden besproken tijdens de directiebeoordeling, waaruit weer corrigerende maatregelen ter verbetering worden geïnitieerd.

Voor meer informatie of om direct een afspraak te maken kunt u contact met ons opnemen:

office@qualityvision.nl of bel naar: 0318 843083 / 06 4141 1888